Nastavak br. 2

Sedma od Devet je ušla u svoj redovni ciklus regeneracije odmah potom je Voyager izleteo iz Borg kugle, pritomk je uništivši. Glasovi, ponovo je mogla da čuje glasove u svojoj glavi. Ali, sada su bili drugačiji. Bili su nekako izgubljeni i u konfuziji, kolektiv je bio u haosu. Onda je uspela da među mnoštvom glasova razazma jedan dobro poznati glas.

“ Sedma od Devet “ pozvao je glas. “ Sedma od Devet ”.

“ Ovde sam “ odgovori Sedma.

Sedma se odjednom našla kako stoji pred umirućom Borg kraljicom u Borgovskoj kocki.

“ Zašto si me dovela ovde “ upita vidno iznenađena Sedma.

“ Tvoj brod je bio uspešan u uništavanju našeg Transvorp koncentratora, dovodeći tako Borg u potpuni haos “ javi se kraljica. “ Takođe je to dovelo i do mog sopstvenog uništenja, ostavljajući Borga bez vodećeg glasa koji bi ih pregrupisao i uneo red. Oni su se već adaptirali na patogen kojim nas je zarazila kapetanica Dženjvej. “

“ Zašto mi sve to govoriš, ja više nisam u tvojoj vlasti. “ upita je Sedma smireno.

“ Nudim ti šansu, Sedma. Oduvek si bila moja miljenica. Ti imaš posebne osobine i karakteristike koje te čine izuzetnim u odnosu na ostale radilice. To je razlog zbog kojeg ti ja nudim šansu da postaneš sledeća Borg kraljica. “

“ A šta ako odbijem, šta ako ja želim da ostanem individua. “ upita je Sedma.

“ Ionako nije na tebi da odlučiš. “ reče Borg kraljica. “ Upravo pre nekoliko trenutaka ja sam reaktivirala tvoje nanosonde, ti ćeš biti reasimilirana u kolektiv, na jedan ili drugi način. Ako želiš da zadržiš individualnost, onda moraš izabrati da postaneš kraljica. A šta misliš da će se desiti kad se vratiš na Zemlju? Oni će eksperimentisati na tebi kako bi naučili o Borgu što je više moguće. “ ubeđivala je Sedmu Borg kraljica. I to ubeđivanje je odradilo posao.

Sedma od Devet je razmišljala i razmatrala sve moguće opcije za sebe i svoju budućnost. “ Vrlo dobro, “ reče Sedma. “ Postaću nova Borgovska kraljica. “

“ Onda počinje “ reče Borg kraljica.

Ona je potom zakoračila prema Sedmoj i ubacila cevčice u njen vrat i usadak. Sedma se naježila nakratko, ali se ubrzo opustila. Osetila je talas informacija kako prosto ulaze u nju, znanje hiljade vrsta. Borgovska kraljica je potom iznenada nestala, jer je njena poslednja svrha ispunjena. Sedma se trenutak kasnije probudila iz regeneracije. Međutim, sada je mogla čuti sve glasove Borg kolektiva. Sve više i više je postajala sigurnija u sebe, mnogo više nego odkad je razdvojena od kolektiva. Osetila je kako nanosonde utiču na njeno telo i kako polako menjaju njen izgled. Da bi postala Borg kraljica na pravi način, ona se treba odvojiti od svog biološkog ja i prihvatiti mehaničko, baš kao i prethodna Borg kraljica.

Sedma je iskoračila iz udubljenja u zidu u kojem se nalazila komora za regeneraciju. Iza nje, njena kosa je pala na zemlju, nakon što je otpala, postavši tako potpuno ćelava. To je bilo prihvatljivo: za Borga postojanje je beznačajno. Njen prvi zadatak je da ode iz područja Federacije i vrati se u kolektiv gde će na pravi način zauzeti mesto Borgovske kraljice. Transvorp koncentrator u Delta kvadrantu je uništen, međutim otvori u Beta i Gama kvadrantu su ostali. Pozvala je dve taktičke Borg kocke i pet sfera iz Beta kvadranta. Dok pojačanje ne stigne, ona je odlučila da asimilira Doktorov mobilni emiter. Uređaj je prethodno bio korišćen da se stvori ekstremno moćna radilica. Kako je Sedma krenula prema vratima da bi otišla u bolnicu, iznenada je ušla B'Elana Tores.

“ Sedma, samo sam htela da te pitam o… “ B’Elana ućuti i zagleda se u Sedmu.

“ Šta se desilo sa tvojom kosom “, upita je B’Elana pokušavajući da ne zvuči nepristojno.

“ Izgleda da to ima neke veze sa Borg kolektivom koji je sada u haosu. Moji unutrašnji sistemi izgleda da nekako reaguju na to. “ slaga je Sedma. “ Idem do doktora da vidim šta se to dešava sa mnom ”.

“ Onda nemoj da te ja zadržavam, ionako ono što sam htela da te pitam nije ništa bitno. “ zabrinuto odgovori B’Elana i nastavi svojim putem.

Sedma je ignorisala B’Elanu i napravila sebi prostor da prođe. Kada je sedma stigla u bolnicu Doktor je trenutno bio isključen. To je samo značilo da će njen zadatak biti daleko lakši. Našla je Doktorov mobilni emiter i ubacila svoje cevčice za asimilaciju u njega. Ona je brzo asimilovala tu tehnologiju i iskoristila je da unapredi sebe. Kao i super radilica, i ona je odmah unapredila svoj lični štit i napravila je interni transporter. Njene govorne sposobnosti su već bile daleko iznad standardne radilice, kao i njena adaptivnost u novonastaloj situaciji. Kad je sve to obavila, Sedma je deaktivirala Doktorov program, za slučaj da se ponovo uključi, šifrirala ga Borgovskim enkripcijskim kodom koji niko od poasde nije mogao da razbije.

Sedma je tada primila poruku od Kolektiva: brodovi koje je zahtevala su stigli. Voyager je bio u crvenoj uzbuni. Iskoristivši prednost koju je imala u ovoj situaciji, ona je upala u Voyager-ov kompjuter i počela redom da isključuje oružje i štitove.

—————————–

Na mostu posada je bila u panici i izbezumljena.

“ Kapetane, upravo smo izgubili svo oružje i štitove, takođe. “ poručnik Tuvok je izvestio kapetana.

“ Kako se to desilo “ kapetan Ketrin Džejnvej izbezumljeno poviče.

“ Ne znam. “ odgovori Hari Kim. “ Nešto, čini mi se, nas sprečava da pristupim sistemima i otpočnem popravku broda. “

“ Da li je moguće da je Borg ubacio virus. “ pretpostavi Čakotaj

“ Ne, nije bilo vremena “, odgovori Hari Kim. “ Kao da imaju nekog na brodu “.

“ Kapetane, primam izveštaje da se radilice teleportuju na palube 5-10. “ izvesti Tuvok.

“ Pošalji obezbeđenje tamo, hitno. Ne želimo da budemo asililirani, Tuvok. “ izda naređenje kapetanica Džejnvej.

Situacija nije izgledala dobro. Iako su brodovi Fedracije bili znatno mnogobrojniji od Borgovskih kugli i kocki, bili su znatno inferiorniji od njih. Voyager je jedini brod koji je imao znanje i tehnologiju da zaustavi Borga, ali sve je bilo uzalud jer su svi njegovi sistemi onesposobljeni i van funkcije. Džejnvej je pogledala glavni ekran i videla kako Federacija gubi jedan brod za drugim, a da nisu skoro nimalo oštetili Borga. Od 35 brodova Federacije, već njih 19 je bilo uništeno.

“ Kapetane. Upravo smo iygubili kontakt sa mašinskim odeljenjem (strojarnicom). “ reče tužno Hari Kim.

“ Tome, probaj da izbegneš paljbu i odredi kurs koji će nas maknuti odavde, smesta!!! “ poviče kapetanica Džejnvej, svesna da ako pod hitno nešto ne urade, neće dočekati sledeće jutro živi.

Poručnik Tom Paris je odredio kurs za beg. Međutim, kada je pokušao da pokrene motore, ništa se nije desilo.

“ Kapetane, takođe smo izgubili svu snagu u warp pogonu, ne možemo nigde pobeći “ izvesti je Tom, sa primetnim prvim znacima panike i straha.

“ Dođavola, mi smo glineni golubovi. “ odgovori kapetanica Džejnvej.

“ Više nema odgovora ni sa jedne palube. “ izvesti je Tuvok.

“ Samo je pitanje vremena kada će stići na most. “ reče Čakotaj.

“ Borg nas poziva na standardnoj frekfenciji. “ odjednom izvesti Tom, što nakratko trgnu kapetanicu iz očajanja.

“ Pusti ih na ekran, Tome. “ naredi ona

Borg na ekranu je bio skoro neprepoznatljiv na prvi pogled. Videlo se da je žena, verovatno ljudskog porekla. Njena lobanja je bila prikačena na implante koji su ulazili direktno u njen mozak.

“ Kapetane Džejnvej, Mi ćemo dodati vaše biološke i tehnološke osobine našima. Otpor je uzaludan. Vi ćete biti asimilovani. “ reče Borg.

“ Sedma. “ , izusti Džejnvej upitno.

“ Ja više nisam Sedma od Devet, Tercijalni dodatak čvorišta Unimatrix jedan. Ja sam Borg kraljica. “ ona odgovori.

“ Šta si uradila? “ upita je Džejnvej.

“ Tvoja pitanja samo odlažu neizbežno. “ odgovori nova Borg kraljica

Nakon ovih njenih reči, kapetanica prekine signal.

“ Hari, da li još uvek imamo kontrolu nad teleportom? “ upita ga ona.

“ Da kapetane “ odgovori on. “ Ali ima dovoljno energije za samo jedan transport. “

“ U redu, onda me prebaci na Borgovski brod na kojem je Sedma. “ naredi Džejnvej.

Hari je poslušao naređenje i prebacio ju je na Borgovski brod odmah potom.

“ Kapetane Džejnvej, vaša poseta ovde nema nikakve svrhe. “ javi se glas Sedme koji je odzvanjao svuda.

Kapatanica je pogledala oko sebei videla glavu i ramena Sedme od Devet u daljini kako prilaze prema njoj. Ona je bila postavljena u mehanički torzo sličan onome koji je imala prethodna Borg kraljica. Nova Kraljica je ispitivala i isprobavala pokretljivost njenih novih ruku i nogu.

“ Kako ti se sviđa moje novo telo. “ upita je Kraljica

Ona je bila mnogo viša od prethodne kraljice: njeno telo izgleda da je imalo mnogo više tehnoloških prednosti i dodataka, koje je Sedma ukrala sa Voyagera. Kapetanica je odmah prepoznala tehnologiju i udari se šakom po čelu, od zaprepašćenja i neverice. Borg oružje bilo je prikačeno na kraljičinoj desnoj ruci, a njeno telo bilo je mnogo više isprepletano žicama nego telo obične radilice. Lice joj je ostalo isto, pa je svako, kad bi malo pažljivije zagledao, prepoznao u Borgovskoj kraljici bivšu Sedmu od Devet.

“ Mislim da si mnogo bolje izgledala u uniformi Zveydane Flote. “ reče Džejnvej lukavo

“ Tvoji pokušaji da me nagovoriš su uzaludni. “ reče Borg kraljica.
“ Zašto si to uradila Sedma. “ upita je oprezno kapetanica.

“ Sedma od Devet koju poynaješ više ne postoji. “ nova kraljica je insistirala. “ Ja sam Borg. Ja donosim red u haos koja je tvoja buduća ti napravila. Sa tehnologijom koju sam preuzela sa Voyagera dovela sam Borg mnogo bliže savršenstvu. Sada prestani sa pitanjima i pripremi sem da budeš asimilovana u kolektiv. “

Džejnvej je odgovorila tako što je uperila fazor u nju i pucala maksimumom snage. Međutim, fazor je samo okrznuo njen personalni štit i nestao. Borg kraljica je sledećeg trena zgrabila kapetanicu Džejnvej i podigla svoju ruku ka njenom vratu. Dve cevčice sa nanosondama su se pojavile iz njenog ručnog zgloba i ubacile milione nanosondi u kapetaničin krvotok. Cevčice su potom izašle iz njenog vrata, a kapetanica je pala na pod. Sive vene su odmah počele da se pojavljuju širom njene kože, pokazujući gde su nanosonde menjale njen genetski sastav. Džejnvej je nastavila da se opire, ali malo je koristi bilo od toga.

Glavni ekran u kocki je pokazao Voyager, majušno i beznačajno oružje u poređenju sa masivnim Borg kockama. Onesposobljeni brod je uhvaćen vučnim snopom i uvučen u kocku.

“ Voyager, posada 141, “ reče Kraljica. “ 102 su ostavljena u životu. Uključujući novi bio-neuralni kompjuter, da ne spominjem veliki broj tehnoloških izuma iz budućnosti, koje je stara kapetanica Džejnvej donela iz 2404 godine. Ovo će nam umnogome pomoći da najzad osvojimo ceo Alfa kvadrant. “

“ Nećeš pobediti, mi ćemo se odupreti na jedan ili drugi način. “ izgovori kapetanica sa poslednjim atomima snage. Bilo je vidno da je njena potpuna transformacija u radilicu skoro potpuno završeno, za nekoliko minuta ona će postati samo još jedan glas u mnoštvu drugih.

“ Otpor je uzaludan, tvoji brodovi koji su mislili da nas zaustave su svi do poslednjeg uništeni, a uskoro ćemo osvojiti Zemlju zajedno sa svim vašim kolonijama. Na to možeš računati, ljudi će svojim osobinama umnogome doprineti Borg kolektivu. Više nema ko da nas zaustavi, proces koji sam odpočela je nezaustavljiv. “ sa smeškom u glasu I pobedničkim tonom reče Borg kraljica, unoseći joj se u lice.

I zaista, dok je kapetanica Džejnvej polako gubila svest, stanje na bojištu bilo je u korist Borga, počeli su već da koriste naoružanje iz budućnosti, a onih 35 elitnih brodova Federacije koji su trebali da zaustave Borgovsku invaziju na Zemlju, uništeno je potpuno. Samo jedna kugla bila je manje oštećena, ali ništa što se ne da popraviti za pola sata.

Voyager je bio uvučen u glavnu Kocku gde se nalazi Kraljica, a sama posada je još bila živa i neasimilirana. Od 102 preživela člana posade, već je oko 70 njih bilo uvršteno u kolektiv, a najvišim oficirima na Voyageru, Čakotaju, Hariju, Tomau Tuvoku i B'Elani ista sudbina je tek pretila. Radilice su zauzele skoro čitav brod, ostala je neosvojena samo prva paluba. Međutim, po naređenju Borg Kraljice, radilice nisu menjale izgled broda već su samo asimilovale celokupnu tehnologiju i podatke koje je Voyager sakupio tokom svog boravka u Delta kvadrantu. To je uključivalo i doktorov program, koji je ostao isključen i bez mogućnosti da se ponovo aktivira, sve dok kraljica to ne odluči. Paris, Tuvok i ostali su samo mogli mirno da čekaju neizbežnu sudbinu, i da se mole Bogu da se nešto neočekivano desi. Tuvok nije mogao da ode po inhibitor borgovskih nanosondi koji će očuvati njenovu individualnost kada postane radilica, pa mu je jedino ostalo da se nada da će se nešto desiti. U poslednjem momentu, začu se poznati zvuk turbo lifta, iz kojeg žurnim koracima istrča mala Vildmanova, sva zaplakana i uplašena. Kraj je bio blizu, bez nade, ali Vildmanova je žurno dodala inhibitoe nanosondi Tuvoku, a ovaj ga odmah upotrebi na sebi. U sledećem trenu začu se zvuk radilica, a prestravljena posada, osim Tuvoka koji je ostao pribran, pokuša da pobegne. Ali, nije bilo milosti, svi su asimilovani bez izuzetka, osim male Vildmanove koja je ostala u neizmenjenom obliku. Kraljica je odlučila da nju ne asimilira, jer se sećala divnih trenutaka koje su proveli zajedno, ali nije planirala da je pusti na slobodu.

“ Ko zna, “ mislila je Kraljica, “ možda je dobra ideja ostaviti brod u jednom komadu, i doktora takođe, nikad se ne zna za šta bi mogli poslužiti. A mala Vildmanova će mi dobro poslužiti kao zalog, verovatno ću je asimilovati u kolektiv kad još malo odraste. “

Kapetanica je ponovo pala na pod, ovog puta se više nije dizala. Nanosonde su potpuno izmenili njeno telo i ona je odasd smatrana pripadnicom Borg kolektiva. Kraljica je pogledala u nju i naredila dvema radilicama da uklone njeno telo i osposobe je za borbene zadatke. Poslušali su. Kraljica je pogledala ekran, koji je prikazivao sledeću veliku metu, Zemlju.

Komentariši